Forsikring/Skader

Ejendommen er omfattet af en bygningsforsikring og indeholder bl.a. forsikring mod brand og glas. Bestyrelsen opfordrer på det kraftigste til, at man tegner en indboforsikring. Alle skader skal straks anmeldes til foreningens administrator via e-mail til kontaktperson Stine Bengtsson på stb@newsec.dk. I mailen bedes skaden beskrives samt en ca. pris for udbedring samt billeder af skaden, da dette letter sagsbehandlingstiden.


Forsikringen er tegnet hos forsikringsselskabet Alm. Brand.

 

Vandskader

Ejendommens forsikring dækker skader på ejendommens fælles forsyningsledninger. Opstår der skader ved brug af eget indkøbt og etableret udstyr, er det ejeren selv, der hæfter. Ejendommen vil i tilfælde af skade få opstillet affugtere, få lukket for skaden etc. – på ejers regning, både hvad angår opstilling af affugtere, håndværkerhonora samt brug af viceværtens tid. Samtidig er ejeren ansvarlig for sagsforløbet, både 'at der sker noget' at udbedring ikke varer for længe, dels at der sker korrespondance imellem de implicerede; forsikring, beboere og forening. Sker intet vil ejendommen foranstalte de nødvendige reparationer på ejers regning, af hensyn til de ramte beboere.

En skade gennem etagerne kan nemt andrage 100.000,-

 

Skadedyr

Foreningen kan desværre ikke gardere os og vores lejligheder mod skadedyr. Så sker 'ulykken' og du opdager skadedyr (fx. væggelus, murhvepse) er du forpligtet til straks at kontakte vicevært og nærmeste naboer. Vær opmærksom på, at ikke alle skadedyr i din lejlighed behøver at meldes, fx bananfluer eller madmøl som er skadedyr, der formentligt (blot) stammer fra dine madvarer.

Observerer du skadedyr på vores fælles områder, skal du selvfølgelig også kontakte viceværten. Ser du rotter er du ligeledes forpligtiget til at kontakte Frederiksberg Kommune - mere information kan ses her.

 

Endvidere gælder følgende, jf. foreningens vedtægter:

 

Vedligeholdelse

14.1 Den indvendige driftsvedligeholdelse og fornyelse af de enkelte ejerlejligheder samt af pulterrum og andre områder, der er undergivet det enkelte medlems eneret til benyttelse, påhviler de enkelte ejerlejlighedsejere, medmindre andet er bestemt nedenfor.
14.2 Herved forstås alt hvad der er og installeres inden for lejlighedens vægge, herunder maling, hvidtning, tapetsering, vedligeholdelse af gulve, træværk, murværk og puds, den indvendige side af døre og vinduer, vinduesruder og alt lejlighedens udstyr, herunder elektriske installationer, vandhaner, nøgler, låse, radiatorer, radiatorventiler, forsyningsledninger, sanitetsinstallationer som tilgangs- og afløbsrør ud til faldstammerne/forgreningerne.
14.7 Drift, vedligeholdelse og fornyelse af udvendige og øvrige fælles bygningsdele, altaner, installationer og anlæg, herunder gennemgående rør, forsyningsledninger ind til forgreningerne i de enkelte lejligheder påhviler ejerforeningen.

Det vurderes af vedtægterne at afgrænsningen er; at lodrettet og gennemgående rør er et foreningsanliggende og at afgreninger er brugernes ansvarsområder. 

 

(Sidst redigeret 30-04-2018)

 

Ejerforeningen Mariendals Have
Borups Allé 103
Ane Katrines Vej 2-32
Kronprinsesse Sofies Vej 43-45
2000 Frederiksberg

DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 26 01 02

Email: datea@datea.dk
Hjemmeside: datea.dk


DATEA administrerer ejerforeninger, andelsboligforeninger, ejendomsselskaber og private udlejningsejendomme til bolig og erhverv.

Antal besøgende: 89846 (denne uge: 1921)