Forsyning

Forneden er samlet de forskellige forsyninger som lejlighederne har.

 

Varme

Ejendommen bliver opvarmet via fjernvarme fra Frederiksberg Forsyning og har 3 varmecentraler, som forsyner de enkelte lejligheder. Aflæsning af radiotorer sker en gang årligt af Brunata, som skal have adgang til lejligheden. Oftest varsles varmeaflæsningen en uges tid i forvejen via opslag i opgangene, og det forventes, at man er hjemme i et tidsrum på ca. fire timer. Hvis tidsrummet ligger inden for viceværtens arbejdstid kan en nøgle deponeres hos ham.

Af miljø- og omkostningsmæssige årsager lukkes der typisk for varmen i radiatorerne fra maj/juni frem til august/september afhængig af vejret. 

Sker der beskadigelse på Brunata varmemålere sker udskiftning for egen regning.

 

Vand

Frederiksberg Forsyning er ansvarlig for levering af vand. Vandforbruget betales a conto hver måned og afregnes en gang årligt.

Sker der beskadigelse på Brunata vandmålere sker udskiftning for egen regning.

 

Gas

Som med varme og vand står Frederiksberg Forsyning for levering af bygas og dette er også dem du som ejer afregner med hvis du benytter gasinstallationer. Hvis der skal ske udskiftning af eksempelvis gaskomfur skal en autoriseret VVS'er gøre dette. Ligeledes vil vedkomne stå for indberetning af dette til Frederiksberg Forsyning. Du kan fravælge gas ved at sætter en stopper på din gashave, hvilket en autoriseret VVS'er sørger for.

 

El

Du kan frit vælge leverandør og afregne el-forbrug med den leverandør, du vælger. Husk at have et lovpligtigt HPFI anlæg.

 

 

(Sidst redigeret 20-05-2018) 

 

Ejerforeningen Mariendals Have
Borups Allé 103
Ane Katrines Vej 2-32
Kronprinsesse Sofies Vej 43-45
2000 Frederiksberg

DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 26 01 02

Email: datea@datea.dk
Hjemmeside: datea.dk


DATEA administrerer ejerforeninger, andelsboligforeninger, ejendomsselskaber og private udlejningsejendomme til bolig og erhverv.

Antal besøgende: 89849 (denne uge: 1924)