Affald og storskrald

Ejendommen råder over forskellige typer af affaldscontainere. Vær god mod din forening, dine naboer og ikke mindst vores vicevært og aflever dit affald i de korrekte containere. Til højre på siden findes en sorteringsvejledning og hver container har ligeledes en vejledning, så sorter dit affald og bidrag til et grønnere miljø samt spar foreningen for "sorteringsbøder".

Se desuden meget mere på Frederiksberg Kommunes egen hjemmeside her.

 

Regler for Affaldssortering

Det er vigtigt, at vi alle sorterer vores affald korrekt HVER GANG, da vi ellers får bøder af Frederiksberg Kommune pr. forkertsorteret container. Disse bøder vil blive opkrævet over fællesudgifterne.

 

Guide for affaldssortering

 

Restaffald m.m.

De to store dagrenovationscontainere er nu blevet erstattet af små grønne containere, som vi kender fra vores hidtidige affaldssortering. Alt køkkenaffald m.m. skal derfor nu i de ’nye’ små grønne containere.

 

Generel sortering
Nedenstående affald skal ALTID sorteres i en særlig container:

- Metal                                                  
- Pap
- Papir
- Plast
- Glas
- Småt elektronik
- Batterier

OBS: Enhver emballage med madrester (så som pizzabakker og mælkekartoner) hører til i ’restaffald’.

Storskrald (skuret ud mod Bispeengbuen i Borups Allé-enden)

- Senge
- Madrasser
- Tæpper
- Rent træ (alle søm SKAL være bøjet)
- Kommoder
- Sofaer
- Elektronik (OBS batterier skal være taget ud)
 

Farligt affald (deponeres i gården ved Kronprinsesse Sofies Vej 45)

- Elpærer
- Bilbatterier

 

Følgende skal du selv deponere på en genbrugsstation og må således IKKE efterlades på ejerforeningens område (heller ikke til storskrald):

- Døre og vinduer med glas

- Vinyl

- PVC (plast      

- Maling
- Skillevægge med puds           
- Europaller                               
- Gips                    
- Beton/mursten           
- Håndvaske/WC/badekar      
- Bordplade med køkkenvask

- Juletræer

- Porcelæn

- Spejle

 

(Sidst redigeret 29-01-2018)

 
Dokumenter

Ejerforeningen Mariendals Have
Borups Allé 103
Ane Katrines Vej 2-32
Kronprinsesse Sofies Vej 43-45
2000 Frederiksberg

DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 26 01 02

Email: datea@datea.dk
Hjemmeside: datea.dk


DATEA administrerer ejerforeninger, andelsboligforeninger, ejendomsselskaber og private udlejningsejendomme til bolig og erhverv.

Antal besøgende: 89849 (denne uge: 1924)