Husdyr

Det er tilladt at holde almindeligt forekommende husdyr, dog kun med bestyrelsens forudgående godkendelse.

 

Ansøgning om husdyr skal sendes som mail til bestyrelsen@mariendalshave.dk og skal indeholde følgende oplysninger:

- Navn på ansøger (ejer/lejer)

- Adresse

- Type af dyr (hund, kat, andet)

- Race

 

Ansøgningen vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter denne vil blive godkendt eller afvist, hvis bestyrelsen vurderer det er til gene for andre beboere i ejendommen. Besked gives til ansøgeren kort efter bestyrelsesmødet er afholdt.

 

BEMÆRK!!! Såfremt der er givet tilladelse til husdyrhold, er dette givet i medfør af vedtægternes § 22, hvorfor tilladelsen kan tilbagekaldes med en måneds varsel, såfremt husdyret viser sig at være til gene for ejerforeningen og dens medlemmer. Såfremt hunden luftes på ejendommens område, skal hundens efterladenskaber fjernes af ejeren. Hunde må gerne færdes i gården, når blot de holdes i kort snor (max længde 1,5 m).

 

(Sidst redigeret 23-10-2017)

 

Ejerforeningen Mariendals Have
Borups Allé 103
Ane Katrines Vej 2-32
Kronprinsesse Sofies Vej 43-45
2000 Frederiksberg

DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 26 01 02

Email: datea@datea.dk
Hjemmeside: datea.dk


DATEA administrerer ejerforeninger, andelsboligforeninger, ejendomsselskaber og private udlejningsejendomme til bolig og erhverv.

Antal besøgende: 89847 (denne uge: 1922)