Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver består overordnet i at lede ejerforeningen, herunder sørge for god og forsvarlig varetagelse af fællesejendommens forhold, drift, ren- og vedligeholdelse af fællesarealer såvel indvendigt som udvendigt, tegning af sædvanlige forsikringer og betaling af driftsomkostninger i forbindelse hermed.

Bestyrelsen skal også sikre, at administrationen af ejerforeningen foregår forsvarligt. Herudover skal bestyrelsen udarbejde en årsberetning til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen mødes 1 gang om måneden, typisk den anden tirsdag i bestyrelseslokalet i kælderen ved Ane Katrines Vej 32, indgang via den lille gård. Der holdes dog ferie i juli. Ønsker man et punkt på dagsorden skal det være i hænde 7 dage før mødet. 

 

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen nedenfor til at sende en mail til bestyrelsen eller send direkte via bestyrelsen@mariendalshave.dk. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en uge før bestyrelsen svare eller længere, hvis det er i en ferieperiode (typisk juli). OBS: Bestyrelsen behandler alle beboerhenvendelser på førstkomne bestyrelsesmøde og vil først herefter besvare henvendelsen. 

 

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, som bliver valgt på den ordinære generalforsamling og sammensætningen kan ses af nedenstående:


Lars Rugholm Lars Rugholm
Formand
Marie Louise Holm Marie Louise Holm
Bestyrelsesmedlem
Fiona Klitholm Fiona Klitholm
Bestyrelsesmedlem
Daniel Norouzi Daniel Norouzi
Bestyrelsesmedlem
Jens Pedersen Jens Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Helle Sørensen Helle Sørensen
1. suppleant
Keld Kreutzfeldt Andersen Keld Kreutzfeldt Andersen
2. suppleant


Dit navn
Evt. adresse
Evt. postnr. & by
Din e-mail
Evt. telefon
Vedhæft evt. en fil
Emne
Din besked

Ejerforeningen Mariendals Have
Borups Allé 103
Ane Katrines Vej 2-32
Kronprinsesse Sofies Vej 43-45
2000 Frederiksberg

DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 26 01 02

Email: datea@datea.dk
Hjemmeside: datea.dk


DATEA administrerer ejerforeninger, andelsboligforeninger, ejendomsselskaber og private udlejningsejendomme til bolig og erhverv.

Antal besøgende: 89199 (denne uge: 1722)