• Elektronisk lås
 • - Hele ejendommen er kodet som én zone. Dvs. at de udleverede brikker gælder til samtlige enheder, hvor der er etableret elektronisk lås
 • - Der er etableret elektronisk lås på følgende enheder: 
 •     - Opgangsdøre
 •     - Bagdøre
 •     - Gitterlåge i Kronprinsesse Sofies Vej og Borups Allé-enden
 •     - Døre til fælles kælderrum
 • - Der er ikke etableret elektronisk lås på følgende enheder
 •     - Opgangsdøre til loftsrum
 •     - Lejede kælderrum
 •     - Kælderrum, hvor der ikke tidligere har været lås på (fx cykel- og barnevognsrum)
 • Udlevering af nøglebrikker
 • - Hver lejlighed har i løbet af marts/april 2018 gratis fået udleveret nøglebrikker svarende til antal værelser + 1. Dvs. en 3-værelses lejlighed har fået udleveret 4 brikker
 • Tilkøb af nøglebrikker
 • - Ekstra nøglebrikker kan tilkøbes for kr. 200,-
 • - Der kan max tilkøbes nøglebrikker så der i alt er udleveret 5 brikker pr. lejlighed (dvs. en 3-værelses lejlighed får udleveret 4 brikker og kan således max tilkøbe 1 brik)
 • - For 4-værelses lejligheder gælder følgende undtagelse: Ejer har fået udleveret 5 nøglebrikker, men kan tilkøbe én ekstra nøglebrik, således at ejer i alt har 6 nøglebrikker
 • - Beløbet for tilkøbte nøglebrik(ker) tilbagebetales ikke ved fraflytning. Evt. afregning må ske mellem sælger og køber
 • - Betaling sker kontant
 • - Kontakt viceværten for tilkøb af nøglebrikker
 • Bortkomne nøglebrikker
 • - Ved bortkomne brikker kontaktes viceværten, der deaktiverer den/de bortkomne brik/brikker
 • - Ny nøglebrik kan tilkøbes for kr. 200,-. Beløbet refunderes ikke ved fraflytning
 • Ved salg/køb af lejlighed
 • - Overdragelse af nøglebrikker er et anliggende mellem sælger og køber
 • - Der udleveres ikke nye nøglebrikker til køber
 • - Mangler køber nøglebrikker, kan disse tilkøbes. Dog gælder det fortsat, at der max kan tilknyttes 5 nøglebrikker pr. lejlighed (med undtagelse af 4-værelses lejligheder, hvor der kan tilknyttes 6 nøglebrikker). Har sælger ikke overdraget (samtlige) nøglebrikker, deaktiveres de ikke-overdragede brikker og nye kan tilkøbes for kr. 200,- pr. stk.
 

Ejerforeningen Mariendals Have
Borups Allé 103
Ane Katrines Vej 2-32
Kronprinsesse Sofies Vej 43-45
2000 Frederiksberg

DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 26 01 02

Email: datea@datea.dk
Hjemmeside: datea.dk


DATEA administrerer ejerforeninger, andelsboligforeninger, ejendomsselskaber og private udlejningsejendomme til bolig og erhverv.

Antal besøgende: 89848 (denne uge: 1923)