Procedure for akut håndværkerhjælp

 

Foreningen har en række håndværkere tilknyttet som kan hjælpe i akutte situationer.

Oplever du problemer i dagtimerne kontakt da venligst vores vicevært, der vil rekvirere en håndværker, hvis dette vurderes nødvendigt. 

 

Oplever du problemer uden for dagtimerne og/eller i weekenden er proceduren følgende:

Som udgangspunkt skal rekvirering af håndværkere godkendes af bestyrelsen, såfremt ejerforeningen skal afholde omkostningen. Der kan dog naturligvis opstå akutte situationer, hvor dette ikke vil være muligt. 

Førend du rekvirerer en håndværker bedes du vurdere, hvorvidt der er tale om en akut situation, eller om afhjælpning kan afvente til den følgende hverdag. 

Bestyrelsen forbeholder sig retten til at afvise regninger for akut afhjælpning, såfremt det viser sig, at der ikke var tale om et akut problem. 

Nedenfor finder du procedure, kontaktinformation og eksempler på, hvad akutte situationer kan være.

 

Procedure for rekvirering af håndværker uden for dagtimerne/i weekenden:

 

1) Tjek altid hjemmesiden førend du rekvirerer en håndværker! Hvis der er kendskab til uregelmæssigheder, der påvirker flere lejligheder vil der blive skrevet herom under 'Nyheder'.

2) Pågår der arbejde, der påvirker driften, vil der blive hængt sedler op i opgangen.

3) Har du forholdt dig til punkt 1 og 2 og mener fortsat, at du har et problem, der skal afhjælpes akut se da information nedenfor.

 

Informér altid bestyrelsen på bestyrelsen@mariendalshave.dk om rekvirering af håndværker.

 

For el, vand og varme gælder det som hovedregel, at alle lodrette rør er ejerforeningen ansvar, mens alle vandrette rør er den enkelte ejers ansvar. Som udgangspunkt dækker foreningen således ikke omkostninger i forbindelse med udbedringen af skader på vandrette rør.

 

El

Mulige problematikker:

- Du har ingen elektricitet. Tjek dit relæ og se om en eller flere sikringer er gået. Er dette tilfældet bedes du udskifte sikringen/sikringerne. Foreningen dækker ikke udgifter hertil. Ingen sikring(-er) er gået: kontakt Laybourn-el

 

Vand

Mulige problematikker:

- Du har ikke noget vand: Kontakt K. Holmgren & Søn

- Du har ikke noget varmt vand: Kontakt K. Holmgren & Søn

- Du har ikke noget tryk på dit vand: rens dine filtre. Dette er for egen regning

- Dit vand er for varmt: kontakt viceværten. Dette er ikke et akut problem

- Vandskade/sprunget vandrør: gør alt for at stoppe/mindske skaden og kontakt K. Holmgren & Søn

 

Varme

Mulige problematikker:

- Du har ikke noget varme: Kontakt viceværten. Er det op til en weekend/i weekenden kontakt K. Holmgren & Søn

 

Låsesmed

- Nøgle er knækket i låsen (opgangsdøren): A-Z Snedker/Låseservice

- Du har mistet din nøgle til hoveddøren og/eller postkassen: Det er for egen regning at få lavet nye nøgler.

- Ved mistet nøglebrik eller nøglebrik der ikke virker, kontakt da vicevært Johnnie

 

Elektriker

Laybourn-el
www.laybourn-el.dk

Brogrenen 6

2635 Ishøj

+ 45 43 73 76 00

Ved akut opståede problemer:

+ 45 43 73 76 00

 

VVS

K. Holmgren & Søn

www.holmgreen-vvs.dk

Nordre Fasanvej 7

2000 Frederiksberg

+ 45 38 33 11 96

Ved akut opståede problemer: + 45 28 45 05 40

 

Låsesmed

A-Z Snedker/Låseservice

www.azlaase.dk

Rolfsvej 18

2000 Frederiksberg

+ 45 38 33 34 35

 

Ejerforeningen Mariendals Have
Borups Allé 103
Ane Katrines Vej 2-32
Kronprinsesse Sofies Vej 43-45
2000 Frederiksberg

DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 26 01 02

Email: datea@datea.dk
Hjemmeside: datea.dk


DATEA administrerer ejerforeninger, andelsboligforeninger, ejendomsselskaber og private udlejningsejendomme til bolig og erhverv.

Antal besøgende: 89847 (denne uge: 1922)